0926.33.33.33

Buồng Đo Nhiệt Độ Bằng Hồng Ngoại & Khử Trùng