0585 39 39 39

Buồng Đo Nhiệt Độ Bằng Hồng Ngoại & Khử Trùng